Logo dekoeriermill.nl


Verkoop huurwoningen Mooiland in Sint Hubert?

Mooiland bezit 924 huurwoningen in de gemeente Mill en Sint Hubert. De meeste (657) staan in Mill. In Langenboom (101) en Wilbertoord (36) verhuurt de woningcorporatie de minste huizen.

Sint Hubert telt 130 woningen van Mooiland. Dit is ruim 30 procent van alle huizen in het dorp. In de gemeente ligt de verhouding koop-huur op 75-25. In de commissie Ruimte en Economie meldde bestuurder Anne Wilbers dat Mooiland nauwelijks nog bouwt in de kleine dorpen. Mark Janssen-van Gaal (CDA) wilde weten of er huurwoningen in Sint Hubert worden verkocht. Gebiedsregisseur Monique Dilling meldde dat het beleid is om verkoop te beperken. "Maar in Sint Hubert is er niet de juiste verhouding. Daarom is er ook een wijkplan opgesteld. De dorpsraad heeft knelpunten benoemd. We gaan hier eens goed kijken naar onze woningvoorraad." Anne Wilbers zei dat Mooiland geen woningen verkoopt om financiële redenen. "We verkopen alleen als de woningen niet meer aansluiten bij de doelgroep." Enkele huizen zijn niet verkocht omdat ze zijn toegewezen aan statushouders.

Sjors van Kempen (VKP) wees erop dat de statushouders niet goed verspreid zijn. "In een woonblok is de helft verhuurd aan statushouders. Het is voor de integratie veel beter ze niet bij elkaar te zetten." Dat erkende Monique Dilling: "Maar vorig jaar ging het om zo'n grote aantallen dat we weinig te kiezen hadden."

reageer als eerste
Meer berichten