Logo dekoeriermill.nl


Wethouder Van Daal, burgemeester Walraven en wethouder Van den Boogaart (Foto: Marco van den Broek).
Wethouder Van Daal, burgemeester Walraven en wethouder Van den Boogaart (Foto: Marco van den Broek).

Terugkijken op een goed jaar

De integrale aanpak van ondermijning, de goede cijfers op het gebied van veiligheid, een huishoudboekje dat helemaal op orde is. Het zijn maar enkele van de punten, die benadrukken dat het een goed jaar is geweest voor de gemeente Mill en Sint Hubert. Een terugblik met burgemeester Antoine Walraven en wethouder Erik van Daal.

Walraven: "Samenwerking en in gesprek blijven met de inwoners, het zijn belangrijke pijlers in ons gemeentelijk beleid. We hebben een inwonerspanel, goede contacten met wijk- en dorpsraden en de klankbordgroep 'de burger centraal'. Sinds de zomer is daar ook het 'rondje van de burgemeester' bij gekomen." Bij dit rondje kunnen inwoners een gesprek aanvragen met de burgemeester. Hij komt dan met een ronde tafel en koffie naar je toe. De tafel stond al op een schoolplein, bij De Kuulen en bij de badmintonclub. Walraven: "Ik kan niet alle problemen oplossen, maar wel de juiste weg wijzen of contacten leggen."

Wethouder Van Daal: "De aanpak van het centrum van Mill heeft een grote impuls gegeven. De woningbouwprojecten, die in gang zijn gezet, laten zien dat we voortvarend werken aan een leefbaar en bruisend dorp. Begin volgend jaar wordt als kroon op het werk in het centrum een kunstwerk van Karin Colen, genaamd Dorpskracht, geplaatst dat door het inwonerspanel is uitgekozen." Er wordt ook gewerkt aan een gebiedsvisie van De Kuulen, waarbij meer ruimte gecreëerd wordt voor natuur en recreatie.

Trots zijn burgemeester en wethouder op hun gemeenteraad. "De discussies gaan in de raad altijd over de inhoud en niet over personen. Er wordt respectvol met elkaar omgegaan en dat is een groot goed." Op 20 september van dit jaar stemde een meerderheid van die gemeenteraad tegen één Land van Cuijk, evenals buurgemeente Grave. Walraven: "Dat de gemeenteraad besloten heeft voorlopig zelfstandig te blijven, wil niet zeggen dat alle samenwerking in het Land van Cuijk nu wegvalt. We hebben onze twaalf strategische projecten waar we gewoon mee verder gaan." Een voorzichtige blik naar 2018 leert dat een aantal projecten opgestart of verder in gang gezet worden. Walraven: "Zo is er het project Een Goei Leven wat volgend jaar meer zichtbaar wordt en het glasvezelnetwerk wat daadwerkelijk uitgerold gaat worden." Maar ook het leefbaarheidsbudget, waarvoor vanaf januari initiatieven ingediend kunnen worden. Van Daal: "De raad heeft het budget hiervan verhoogd naar 100.000 euro, waarmee heel veel ideeën van inwoners daadwerkelijk vorm kunnen krijgen." Al met al een tevreden bestuur, dat vol vertrouwen naar de toekomst kijkt.

reageer als eerste
Meer berichten