Logo dekoeriermill.nl


Herman Wijdeven, voorzitter van onder anderen Adviesraad Sociaal Domein (Foto: Marco van den Broek).
Herman Wijdeven, voorzitter van onder anderen Adviesraad Sociaal Domein (Foto: Marco van den Broek).

Terugkijken met Herman Wijdeven

Zo tussen de kerstdagen en de jaarwisseling in kijkt menigeen terug op wat het afgelopen jaar bracht en stiekem wordt er ook al een beetje vooruitgekeken. Hele televisieprogramma's worden gewijd aan de hoogtepunten van 2017. Wij blikken in deze Koerier terug met Herman Wijdeven en burgemeester Walraven (zie elders in deze krant).

Herman Wijdeven is niet bepaald een onbekende in de gemeente. Met maar liefst 33 jaar ervaring in de politiek en 8 jaar wethouderschap valt er met Herman van alles te bespreken. Maar toch is het niet de politiek waar we het over gaan hebben. Herman: "Hoewel er wel veel raakvlakken zijn met de politiek wil ik het hier vooral hebben over de Adviesraad Sociaal Domein (ASD), het platform voor gehandicapten en het verkeersplatform." Het zijn drie van de in totaal elf organisaties, waarvan Herman voorzitter is. Herman: "Die drie hierboven genoemde organisaties hebben het afgelopen jaar steeds meer een vorm van samenwerking gevonden en dat is een groot pluspunt. Heel positief is de doe-avond met college en raad geweest over toegankelijkheid. Ze hebben ons verzocht een lijst met tien knelpunten in de gemeente op te stellen. Die lijst wordt binnenkort gepresenteerd." Ook maakte het platform voor gehandicapten en het verkeersplatform zich afgelopen jaar hard voor het weren van auto's van de trottoirs. Herman: "Er werd streng op gehandhaafd en dat gaf direct resultaat. Geen auto's op de stoep is niet alleen voor gehandicapten, maar ook voor ouders met kinderwagens veel fijner." De ASD en de twee platforms geven gevraagd en ongevraagd advies aan onder meer de gemeente. "We merken dat we steeds beter in beeld zijn bij de gemeente. We zorgen er natuurlijk zelf ook voor dat we zichtbaar zijn. Maar als je al aan de voorkant mee kunt praten over de herinrichting van straten, dan heeft dat daadwerkelijk effect. En het geeft voldoening als je bij een supermarkt in gesprek gaat en merkt dat ze naar je luisteren en heel welwillend zijn om kleine aanpassingen te doen." Wat volgend jaar absoluut verbeterd moet worden, wat Herman betreft, is de toepassing van het VN verdrag voor mensen met een beperking. Het VN verdrag beoogt dat iedereen volwaardig deel kan nemen aan de maatschappij. Toegankelijkheid van gebouwen, maar ook toegankelijkheid van informatie is hierbij essentieel. Herman: "Het VN-verdrag is geen gunst, maar een recht. En ik zie er nog weinig van terug in de plannen voor volgend jaar. Een heel ander punt, waar veel over gesproken wordt, is de dementievriendelijke gemeente. Daar gaan we volgend jaar ook flink mee aan de slag."

reageer als eerste
Meer berichten