Mario Peters, secretaris van het platform gehandicaptenbeleid Mill (foto Marco van den Broek).
Mario Peters, secretaris van het platform gehandicaptenbeleid Mill (foto Marco van den Broek).

Obstakels uit de weg

Platform Gehandicaptenbeleid Mill en het Verkeersplatform Mill organiseerden donderdag in Myllesweerd een informatieavond. De aanwezigen werden geïnformeerd over de bereikbaarheid, toegankelijkheid, bruikbaarheid en uitgangkelijkheid (BTBU) van gebouwen. Hoe staat het daarmee in de gemeente Mill? En wat kan er beter?

Door Jenneke van Dongen

Mill - Een groep geïnteresseerden kwam op de informatieavond af. De voorzitter van beide platforms, Herman Wijdeven, opende de avond en refereerde aan het ervaringsrondje dat college- en raadsleden in juni 2016 maakten door de gemeente Mill en Sint Hubert. Al rijdende in een rolstoel ervoeren zij welke obstakels rolstoelers tegenkomen. Het bleef niet bij de ervaring. De platforms werd gevraagd om tien knelpunten te benoemen, waar de gemeente mee aan de slag kon gaan. Zeker nu het VN-verdrag in werking is getreden, waarvan het uitgangspunt is dat mensen met een beperking gebruik moeten kunnen maken van alle voorzieningen, is het belang van een goede toegankelijkheid essentieel. Henk Kuppen, die net als Wijdeven, actief is in beide platforms, gaf een presentatie waarin hij puntsgewijs opnoemt waar op gelet moet worden bij de BTBU. Hij illustreert dit met foto's van obstakels of verkeerssituaties, die een goede toegankelijkheid belemmeren. Bomen, die in het midden van het trottoir zijn geplaatst en waar opstaande stoeprandjes omheen liggen, auto's, die half op de stoep zijn geparkeerd en stoeptegels die omhoog komen door de wortels van bomen. Het zijn voorbeelden van hoe het niet moet, maar dat wil niet altijd zeggen dat het gemakkelijk op te lossen is.

Dat wordt ook bevestigd door de wethouders Van Daal en van den Boogaart. "Als gemeente proberen we alle belangen in het oog te houden. Die van omwonenden, die van mensen met een beperking en die van de gemeente. We proberen in een vroeg stadium in overleg te gaan met de platforms bij de aanpassing van een straat en dat werkt erg prettig voor beide partijen." De probleemplekken zijn goed in beeld bij de gemeente en deze worden stap voor stap aangepakt. De platforms blijven alert en in gesprek met de gemeente. Daarnaast hebben zij de afgelopen jaren veel ondernemers van de gemeente bezocht om samen met hen te kijken naar de toegankelijkheid in de breedste zin van het woord. Deuren, die gemakkelijk open gaan, maar ook pinautomaten, die door rolstoelers gemakkelijk gebruikt kunnen worden. Henk Kuppen: "In veel gevallen zijn ondernemers zich niet bewust van de problemen en zijn ze bereid om knelpunten op te lossen. We hopen dat ook de komende jaren onze adviezen positief ontvangen worden."

Meer berichten