"De Raamvallei is heel geschikt om als trekpleister te fungeren voor recreatie." (Foto Marco van den Broek).
"De Raamvallei is heel geschikt om als trekpleister te fungeren voor recreatie." (Foto Marco van den Broek). (Foto: Henk Lammen)

Verborgen Raamdal wordt zichtbaar

Zo'n drie jaar geleden werden alle partijen, die mee zouden kunnen werken aan de Verborgen Raamvallei, bij elkaar gehaald. Er werd een convenant getekend en de groep kon aan de slag. Drie jaar en vele sessies verder ligt er nu een concept gebiedsplan vol ideeën en ambities.

door Jenneke van Dongen

Dit concept werd onlangs in Myllesweerd in Mill gepresenteerd aan een klein gezelschap van onder meer toeristische ondernemers. Carel van Genugten is vanuit het regionaal bureau voor toerisme Land van Cuijk lid van de Raamvalleigroep. "We hebben met de Raamvallei een bijzonder, zeer divers, gebied. Dat maakte dat het tijdrovend, maar ook erg boeiend was om het geheel in kaart te brengen en vervolgens te bekijken wat er verbeterd kan worden. Met name hoe je dat moet realiseren met partijen, die soms tegengestelde belangen hebben, zorgde ervoor dat dit een behoorlijke uitdaging was." Nu ligt er een concept gebiedsplan en worden de achterbannen van alle partijen geïnformeerd. Ingrid Rijkers van Waterschap Aa en Maas: "De Raamvallei is heel geschikt om als trekpleister te fungeren voor recreatie. Maar daarnaast spelen er een aantal zaken, zoals het feit dat de hoge waterstand van de Lage Raam Grave natte voeten kan bezorgen. Die zaken, gecombineerd met het leefbaar willen maken van de cultuurhistorie en het toekomstbestendig maken van de landbouw in het gebied, maken de verbeteringen of aanpassingen, die we aan het gebied willen doen, een complex geheel." Daarmee is wel meteen de motivatie van het hele plan duidelijk: elkaar versterken en een meerwaarde realiseren. De inventarisatie en de mogelijke wijzigingen zijn zichtbaar gemaakt op kaarten. Coen Oomens is namens de werkorganisatie Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert: "Waarom willen we toerisme en cultuurhistorie integreren in het plan? Omdat dit de identiteit versterkt en het gebied een eigenheid geeft. Het gebied is niet voor niets een van de negen reisbestemmingen van het Land van Cuijk. Onze ambitie is om er een aantrekkelijk woon- , leef- en recreatiegebied van te maken." Het is aan ondernemers om zelf met plannen te komen, die binnen deze ambitie passen. Enkele plannen zijn al geopperd en zelfs al tot stand gekomen. Zo ontstond vanuit het platform Ontdek Mill na een gesprek met de Raamvalleigroep het idee van de Raamvallei Duomarathon, die inmiddels al twee keer heeft plaatsgevonden. Ook in Sint Hubert werd met de aankoop van een trekpontje over de Raam, een initiatief vanuit de gemeenschap concreet vormgegeven. Voordat alle plannen concreet uitgewerkt zijn, zal er wel wat water door de Raam gestroomd zijn, maar met dit concept Gebiedsplan Raam is het begin gemaakt.

Meer berichten