Harry Hendriks met het nieuwe zilver dat zojuist door burgemeester Roolvink en Marie-José Verbeeten is omgehangen, geflankeerd door de Cloveniers. (foto Marco van den Broek)
Harry Hendriks met het nieuwe zilver dat zojuist door burgemeester Roolvink en Marie-José Verbeeten is omgehangen, geflankeerd door de Cloveniers. (foto Marco van den Broek)

Sint Catharinazilver bij de Cloveniers

Afgelopen vrijdag, Koningsdag, vond er een bijzondere ceremonie plaats bij de Cloveniers of Schutterye tot Grave. Bij Harry Hendriks, het oudste lid van de Cloveniers, werd het Sint Catharinazilver omgehangen. Deze patronesplaat van Catharina ontbrak tot op heden aan de mooie zilververzameling van de Cloveniers.

door Jenneke van Dongen

Cloveniersbroeder Jan Timmermans speurde jarenlang als een echt Sherlock Holmes naar deze patronesplaat. "Ongeveer tien jaar geleden zocht ik in een dik pak papieren van het Valkhofmuseum in Nijmegen naar aanwijzingen van de patronesplaat van Catharina. We hadden immers wel de patronesplaat van Sint Barbara en er moest er ook een bestaan van Catharina. Ik vond een foto van een plaat waar de naam Grave op stond en hoorde dat een Belgische priester Edmond Puissant de plaat zou hebben gekocht en deze samen met andere religieuze voorwerpen in een klein museum in Mons zou hebben tentoongesteld." Verschillende keren toog Jan naar Mons, maar daar bleek niets te vinden. Uiteindelijk kwam hij terecht bij het kunstpatrimonium in Brussel en daar vond hij een nog duidelijkere foto van de zilveren patronesplaat, maar de plaat zelf was niet meer te traceren. Het vermoeden is dat de plaat jaren geleden gestolen is uit het kleine museum in Mons. Tijdens een jaarvergadering van de Cloveniers deelde Jan zijn verhaal en toen werd besloten om de patronesplaat opnieuw, naar het voorbeeld van de foto, te laten maken.

Leo Burgers, voorzitter van de Cloveniers en kersvers lid in de orde van Oranje Nassau: "Toen bleef de vraag hoe we dit zouden gaan financieren. Marie-José Verbeeten, weduwe van gildebroeder Geert Verbeeten, bood aan om het zilver aan ons te schenken en daar waren we erg blij mee. Noud Peters, zilversmid in Sint Anthonis, heeft prachtig werk geleverd en het is geweldig dat we vandaag op Koningsdag deze zilveren patronesplaat kunnen laten intreden in het gilde." In de Hampoort staan de Cloveniers, uiteraard in vol ornaat, in een kring rondom een tafel waarop het nieuwe zilver ligt uitgestald. De tamboer roert de trom en het vaandel gaat omlaag waarmee het zilver overvendeld wordt 'voor God, Koning en Vaderland'. Daarna hangen burgemeester Roolvink en Marie-José Verbeeten de patronesplaat van Sint Catharina om bij Harry Hendriks. Leo: "Het bestuur heeft besloten dat het oudste lid in jaren de Sint Barbara patronesplaat mag dragen en het oudste lid in lidmaatschapsjaren de Sint Catharina patronesplaat." Er zijn bloemen voor Marie-José Verbeeten en een woord van dank aan Jan Timmermans voor zijn vasthoudendheid.

Meer berichten