Anne Derks en Anita Straatman zijn bezorgd over de bouwmogelijkheden in Langenboom (eigen foto).
Anne Derks en Anita Straatman zijn bezorgd over de bouwmogelijkheden in Langenboom (eigen foto).

Woningbouw in Langenboom?

Afgelopen woensdag, tijdens de commissievergadering Ruimte en Economie, heeft de initiatiefgroep woningbouw Langenboom een petitie over wonen in Langenboom aangeboden aan de wethouder en de politieke partijen in de gemeente. Het aanbieden van deze petitie werd voorafgegaan door een presentatie van Ivonne van der Horst en Harm Cuppen namens deze initiatiefgroep. In deze presentatie werd aangegeven wat het woningaanbod is op dit moment, waarbij duidelijk was dat er voor inwoners met een modaal inkomen maar weinig keuze is, namelijk vier woningen.

door onze redactie

De wensen van de initiatiefgroep zijn oude huurhuizen slopen en energie neutrale woningen terugbouwen, op lege plekken bijvoorbeeld seniorenhofjes bouwen, vanuit het centrum gezien meer richting de Kuilen bouwen en woningbouw voor jongeren bij de basisschool. In de raadsvergadering van juni van dit jaar is er door de gemeenteraad een motie (verzoek aan het college) aangenomen.

"In deze motie hebben wij onze zorgen uitgesproken over de beperkte bouwmogelijkheden in de kernen van Langenboom en Sint Hubert. De doorontwikkeling en leefbaarheid van deze dorpen is gebaat bij voldoende aanbod van beschikbare vrije bouwkavels en nieuwbouwprojecten voor starters, senioren en andere doelgroepen. Dit afhankelijk van de actuele behoefte", aldus Anne Derks van VKP. "De raad heeft, middels deze motie, het college verzocht per direct aan de slag te gaan met het onderzoeken van mogelijke woningbouwlocaties binnen de kernen van Langenboom en Sint Hubert. Wethouder van den Boogaart heeft toegezegd dat in de commissie Ruimte en Economie van 6 december de uitwerking van de motie wordt gepresenteerd", vult Anita Straatman van de partij aan.

Wethouder Jos van den Boogaart gaf aan blij te zijn met deze petitie. Derks: "Ook krijgt hij nog een lijst van ongeveer 25 serieus geïnteresseerden die graag in Langenboom (blijven) wonen. Een actuele lijst geeft ons als gemeente extra steun op het moment dat de provincie toestemming dient te geven voor een nieuw bouwplan. Voor nieuwbouw locaties zal er een bestemmingsplanwijziging plaats moeten vinden welke minimaal een jaar in beslag zal nemen. Maar dat betekent wel dat er in Langenboom maar ook in Sint Hubert weer bouwmogelijkheden komen."

Straatman besluit: "De initiatiefgroep woningbouw Langenboom en de wethouder zullen regelmatig contact met elkaar hebben om te zorgen dat er voortgang in de plannen blijft."

Meer berichten