(door Marco van den Broek)
(door Marco van den Broek)

Dementievriendeljike gemeente

Bijna een jaar geleden vond er in Myllesweerd een startbijeenkomst plaats rondom dementievriendelijke gemeente. Er werden doelstellingen geformuleerd en werkgroepen in het leven geroepen. Hoe staat het daar nu mee? Is de gemeente al dementievriendelijk en wat houdt dat precies in?

door Jenneke van Dongen

Jan van de Wiel en Trudy Geurtsen zijn twee van de werkgroepleden, die zich bezighouden met de drie gekozen doelstellingen. Die drie zijn: weg met het taboe, veilig wonen en alle mensen tellen mee. Trudy: "Er is veel gedaan in het afgelopen jaar. Er zijn onder meer gesprekken gevoerd met verenigingen, ouderenbonden en ondernemers. Daar zijn een aantal concrete zaken uit gekomen, zoals de training die ondernemers met hun personeel gaan doen, zodat zij mensen met de ziekte dementie herkennen en weten hoe ze hiermee om kunnen gaan." Trudy en Jan vinden het essentieel om iedereen te betrekken bij dit vaak moeilijke onderwerp. Immers, in de nabije toekomst krijgt iedereen steeds meer te maken met de ziekte dementie. Mensen blijven langer thuis wonen, dus in je straat, in de winkel, bij je sportclub zul je mensen met dementie tegenkomen. Jan: "We willen een inclusieve samenleving zijn. Dat betekent dat iedereen meetelt. We merken dat er nog steeds een taboe rust op dementie. Mantelzorgers durven er niet altijd over te praten. Door met iedereen in gesprek te gaan hopen we dat taboe te doorbreken. Mantelzorgers zijn vaak overbelast en het is heel belangrijk dat zij niet alleen over dementie kunnen praten, maar ook hulp kunnen inroepen." Hulp bieden aan mensen met dementie en hun mantelzorgers kan ook al op heel kleine schaal. Een uurtje wandelen met een buurman, zodat de buurvrouw even tijd voor zichzelf heeft. Of als vereniging de leden met dementie zolang mogelijk mee laten doen. Jan: "Muziektherapeute Leen Gelders is bezig met het opzetten van een koor voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Herkenning van muziek blijft heel lang mogelijk, dus dat is een prachtig initiatief." Inwoners van de gemeente Mill & Sint Hubert zullen door het jaar heen informatie krijgen en betrokken worden bij allerlei initiatieven rondom dementievriendelijke gemeente. Later dit jaar komt er een foto expositie, waarbij inwoners met dementie centraal staan. Er zullen diverse informatieavonden georganiseerd worden. Trudy: "Het is belangrijk om juist nu, nu we er als samenleving steeds meer mee geconfronteerd gaan worden, scherpte te ontwikkelen. We moeten onze voelsprieten uit te zetten. De gevolgen van de dementie herkennen en erkennen en vervolgens op gepaste wijze je hulp aanbieden. Dat wordt de komende jaren essentieel om van de gemeente een dementievriendelijke gemeente te maken. We gaan in gesprek met onder meer buurtschappen die onze gemeente rijk is om dat doel te bereiken." Mensen, die willen meedenken in een van de werkgroepen kunnen een mail sturen naar dementvriendelijkmill@gmail.com

Meer berichten