Woensdag 20 maart kiezen Nederlanders de afgevaardigden in de waterschappen.
Woensdag 20 maart kiezen Nederlanders de afgevaardigden in de waterschappen.

Waterschapsverkiezingen op woensdag 20 maart

Iedereen heeft nu de stempassen in huis voor de verkiezingen voor de provincie en het waterschap op woensdag 20 maart.

Beide overheden worden door een democratisch gekozen volksvertegenwoordiging aangestuurd. Bij de provincie de Provinciale Staten, bij het waterschap het Algemeen Bestuur. Bij waterschap Aa en Maas worden 23 van de 30 bestuurszetels gekozen. De andere zeven zetels zijn voor vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, boeren en de natuur. Vanaf 2008 doen ook politieke partijen mee aan de waterschapsverkiezingen. Er zijn ook partijen die alleen met de waterschapsverkiezingen mee doen. De Algemene Waterschapspartij en Water Natuurlijk zijn zulke partijen. Om klip en klaar duidelijk te maken waar deze partijen voor staan, doen ze aan de verkiezingen mee onder de naam AWP niet politiek wel deskundig en Water Natuurlijk. De landelijke politieke partijen doen mee onder hun bekende namen zoals PvdA en 50 Plus.

Tot de taken van het waterschap behoort het droog houden van het gebied door dijken en het beheer van het waterpeil. Het waterschap zorgt voor de kwaliteit van het oppervlaktewater, controleert de kwaliteit van zwemwater, en beheert de natuur in en om het water. Ze doen er alles aan om problemen bij droogte of bovenmatige neerslag te voorkomen.

Meer berichten