De eerste mensen maken gebruik van de wensbus. (foto Marco van den Broek)
De eerste mensen maken gebruik van de wensbus. (foto Marco van den Broek) ( )

Swom WensBus in gebruik genomen

Afgelopen vrijdag werd de SwomWensBus officieel in gebruik genomen. Met de oudste inwoners van Sint Hubert, Wilbertoord, Langenboom en Mill aan boord reed de bus, feestelijk versierd met een grote rode strik, naar Myllesweerd. Daar waren belangstellenden in groten getale bijeen gekomen voor de feestelijke opening.

door Jenneke van Dongen

In de theaterzaal van Myllesweerd heet Rob Vloet, voorzitter van de stichting Swom WensBus, iedereen van harte welkom. Hij memoreert de lange periode van voorbereiding en is blij dat het eindelijk zo ver is en dat de bus daadwerkelijk in Mill is. Dank is de stichting verschuldigd aan heel veel sponsoren, die ofwel in geldelijke zin ofwel in natura een bijdrage geleverd hebben. "En ook bijzondere dank aan de firma Tillemans, die voor ons een perfecte stalling, bewaakt en overkapt, regelden. In de voorbereidingsfase hebben we onder meer gesproken met andere stichtingen met wensbussen in de omgeving. Zij vertelden ons dat het wenselijk is om tussen de twintig en vijfentwintig chauffeurs te hebben. Dat wij er nu, bij de start, al eenentwintig hebben, is geweldig."

Al die vrijwillige chauffeurs krijgen de nodige info en les om enerzijds met zo'n nieuw type Mercedes bus te kunnen rijden en anderzijds om goed om te leren gaan met de mensen, die ze gaan vervoeren in de bus. Vooralsnog zijn dat ouderen en mensen met een beperking, die naar Zorgboerderij De Horst of een van de huiskamerprojecten van Sociom gebracht worden. Rob Vloet geeft vervolgens het woord aan Anneke van Meurs van het Nationaal Ouderen Fonds. Dit fonds is een belangrijke partner van de stichting Swom WensBus. Anneke Meurs: "Behalve alle lokale sponsoren wil ik nog het VSB fonds noemen, die het eerste jaar van de bus financiert. Wat het allerbelangrijkste is aan de bus is de motor, maar dan niet de motor die onder de kap zit, maar de motor, die hier in de zaal zit. Het hele vrijwilligersteam zorgt ervoor dat de bus zijn werk kan gaan doen."

Wethouder van Daal, die namens de gemeente aanwezig is, noemt het van groot belang dat de bus er is gekomen. "Oudere mensen en mensen met een beperking moeten veilig en goed op hun plek van bestemming kunnen komen. Ik ben er trots op dat dit soort initiatieven in de gemeente Mill & Sint Hubert ten uitvoer gebracht worden. Trots ook op zoveel vrijwilligers."

De WensBus staat te pronken voor Myllesweerd. Rien Lamers, coördinator van de chauffeurs, krijgt door Rob Vloet symbolisch de sleutel van de bus omgehangen en daarmee is de onthulling van de bus een feit. Rien demonstreert de volautomatische rolstoellift. "Het is een bus vol kostbare aanpassingen, maar met al die aanpassingen voldoet hij aan alle eisen. Vanaf maandag gaan we zo'n elf ritten per dag maken. De bus zal nog niet hele dagen in gebruik zijn. We beginnen rustig aan en kunnen later altijd nog de ritten uitbreiden."

Meer berichten