Ivonne van der Horst en Martijn van Hal: "We mogen investeren in ons dorp." (foto Marco van den Broek)
Ivonne van der Horst en Martijn van Hal: "We mogen investeren in ons dorp." (foto Marco van den Broek) (Foto: )

Een sociaal dorps- en sporthart

De afgelopen jaren waren er al diverse initiatieven vanuit de dorpsraad van Langenboom en vanuit Eigen Kweek om de leefbaarheid van het dorp te optimaliseren. Met de aankondiging van de sluiting van café d'n Bens ontstond een urgentie om nu echt iets te doen voor de toekomst van Langenboom.

door Jenneke van Dongen

 Ivonne van der Horst van Eigen Kweek en Martijn van Hal van de Dorpsraad: "D'n Bens is meer dan een café. De feestzaal, het terrein voor evenementen, met het wegvallen daarvan, verliest het dorp een belangrijk ontmoetingspunt. Wij hebben met een aantal mensen de koppen bij elkaar gestoken en alle voorzitters van verenigingen en stichtingen in ons dorp uitgenodigd." Dit resulteerde in een drukbezochte avond, waar de initiatiefnemers of de kleine groep, verschillende scenario's voorlegden aan de aanwezigen. Het scenario dat uitging van één sociaal dorpshart en één sporthart sprak iedereen het meeste aan. Ivonne: "Dat scenario zijn we verder gaan uitwerken. Met Eigen Kweek hebben we een aantal projecten gedaan, die ons als organisatie wat geld in het laatje brachten en met dat geld hebben we een stedenbouwkundige in de arm genomen. Of, zoals wij hem noemen, een dorpsbouwkundige."

De deskundige verdiepte zich in de geschiedenis van Langenboom en maakte een plan om een dorpshart te maken met een Wis 2.0. Dit plan werd gepresenteerd in het volgende TOP-overleg, waarbij TOP staat voor Toekomst Overleg Partners. Martijn: "Wat gaat de kerk betekenen in dit plan? was een van de opmerkingen tijdens dat overleg. Dat het kerkbestuur vervolgens zelf in overleg is gegaan met de dorpsbouwkundige is een grote stap geweest." Het resulteerde in een aanpassing van het plan, waarbij de kerk het gemeenschapshuis en het sociaal hart van het dorp wordt. Het sporthart wordt in dit plan bij het terrein van de voetbalvereniging en de volleybalvereniging gesitueerd. Ivonne: "Afgelopen maand hebben de sportverenigingen van Langenboom een manifest getekend om samen te werken. Dit zorgt voor een blijvend sportaanbod. Het is geweldig hoe ons initiatief door steeds meer mensen gedragen wordt."

Op 3 juni om 20.00 uur wordt het plan in de Wis gepresenteerd aan alle inwoners van Langenboom. Dat het geen plan is dat binnen een jaar uitgevoerd kan worden realiseren Martijn en Ivonne zich maar al te goed. Ivonne: "We hebben een brutaal ideaal geformuleerd, maar wel een dat realiseerbaar is. We mogen investeren in ons dorp. Ik woon hier al mijn hele leven, ben hier gelukkig en ik wil iets teruggeven. Ik wil de jeugd een toekomst bieden in dit dorp." Datzelfde geldt voor Martijn: "Ik had alles wat ik mij wenste als kind. Dat gun ik mijn eigen kinderen ook. We kunnen wel aan de zijlijn gaan toekijken, maar dan gebeurt er niets. Als we met z'n allen op een positieve manier naar de toekomst van Langenboom kijken, dan is er veel mogelijk." Aanmelden kan via www.langenboomverandert.nl.

Meer berichten