Tot een nieuwe donornier gevonden is moet Lieke drie keer in de week naar de dialyse. (foto Marco van den Broek)
Tot een nieuwe donornier gevonden is moet Lieke drie keer in de week naar de dialyse. (foto Marco van den Broek) (Foto: )

Dialyse houdt Lieke in leven

In 2006 werd Lieke, de toen 24-jarige dochter van Bo Peeters, ziek. Onderzoek in het ziekenhuis wees uit dat ze de ziekte IGA nefropathie had. Een nierziekte in een agressieve vorm. Het lichaam van Lieke maakte vijandig eiwit aan, wat ertoe leidde dat haar nieren nog maar amper functioneerden. Het gaat op dit moment ronduit slecht met de gezondheid van Lieke.

door Jenneke van Dongen

Bo Peeters vertelt het verhaal van zijn dochter. "Na die diagnose in 2006 moest Lieke vrijwel meteen aan de dialyse. En wij, mijn vrouw en ik, lieten ons testen om te zien of wij haar een donornier konden geven. We bleken beiden een match te zijn en in 2007 kreeg Lieke een nier van mijn vrouw." Na een periode van herstel brak een relatief rustige tijd aan, die in 2017 abrupt onderbroken werd. Lieke werd ziek, ze kon de vele medicijnen die ze slikte om de bijverschijnselen te onderdrukken en afstoting tegen te gaan, niet meer binnenhouden. Haar lichaam stootte de donornier af.

"Achteraf is gebleken dat het ziekenhuis door onzorgvuldigheid bij het overgaan naar een nieuw systeem, geen controleafspraak had ingepland. Een fout met verstrekkende gevolgen. Lieke moest opnieuw gaan dialyseren en de zoektocht naar een nieuwe donornier begon. Ik was destijds geschikt gebleken, dus was de meest logische stap, dat ik een nier zou doneren." Helaas was door een lichte aderverkalking de nier van Bo niet langer een goede match. Maar de partner van Lieke bleek wel een goede match te zijn. "Inmiddels was de oude donornier verwijderd, maar dat zorgde ervoor dat het lichaam van Lieke afweerstoffen ging aanmaken. En daarmee maakte ze helaas ook afweerstoffen aan tegen de nier van onze schoonzoon, die ze zou gaan krijgen."

De operatie was al gepland, maar werd afgelast en de zoektocht naar een nieuwe nier moest weer opnieuw beginnen. Tot een nieuwe donornier gevonden is moet Lieke drie keer in de week naar de dialyse. Haar vader haalt haar op uit Sint Hubert en brengt haar naar de dialyse. "Ze gaat er doodziek naartoe, komt er doodmoe vandaan en dan heeft ze een dag dat ze zich redelijk voelt. En zo gaat dat dag in, dag uit. Lieke wordt door de dialyse in leven gehouden, maar daar heb je het ook mee gehad. Onze schoonzoon heeft een eigen bedrijf en doet wat hij kan. En wij, als ouders, helpen natuurlijk ook zo veel mogelijk." De enige manier om Lieke weer een volwaardig leven te geven, is een niertransplantatie. Een nier van een levende donor biedt hiervoor de meeste kans. Het is bewezen dat een mens heel goed kan leven met één nier, dus de hoop van Lieke is gevestigd op iemand met bloedgroep O of A, die een nier wil doneren. "Op dit moment wordt onderzocht of een nichtje van mij donor kan zijn, maar als dat niet matcht, wat dan? We willen ons kind haar leven teruggeven!" Serieuze reacties kunnen gemaild worden naar bluesbo@ziggo.nl

Meer berichten