Buurtbemiddeling Land Van Cuijk, coördinator Froukje Drent.
Buurtbemiddeling Land Van Cuijk, coördinator Froukje Drent. (Foto: Persfoto)

Buurtbemiddeling Land van Cuijk: eerste hulp bij burenruzie

Buurtbemiddeling is de eerste hulp bij burenruzie. Het aantal meldingen van burenoverlast is landelijk de afgelopen vijf jaar met maar liefst 40 procent gestegen zo blijkt uit de jaarlijkse benchmark van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Door de stijging in het aantal zaken loopt buurtbemiddeling steeds vaker tegen de grenzen van capaciteit en geld aan. Deze stijging komt door de toegenomen populariteit onder bewoners, woningcorporaties, politie en gemeenten. Bovendien is het tegenwoordig in veel meer gemeenten beschikbaar.

In 2018 heeft Buurtbemiddeling ook in het Land van Cuijk weer een groei doorgemaakt. Zo is het aantal meldingen 103 en dus toegenomen met 11 procent. Daarnaast hebben er zes coachingstrajecten plaatsgevonden. Van de 103 meldingen zijn 42 casussen opgelost waarbij 22 keer een definitief bemiddelingsgesprek heeft plaatsgevonden. Een bijzonder hoog aantal meldingen zijn in 2018 doorverwezen. Dat betekent dat de melding niet geschikt is voor buurtbemiddeling, maar andere aandacht nodig heeft. Denk daarbij aan advies van de woningbouw, de wijkagent, maatschappelijk werk of gemeente.

In 2018 is Buurtbemiddeling ook coaching gaan aanbieden. Er zijn namelijk aanmeldingen waarbij blijkt dat buurtbemiddeling niet (of nog niet) kan worden ingezet. Bijvoorbeeld als een bewoner aangeeft het eerst zelf te willen bespreken met de buren, maar niet weet hoe. Of dat een bewoner niet wil praten met de bemiddelaars erbij. Of als de buren niet mee willen werken en de ander niet weet wat te doen. Of als een van de partijen hulp wil met het implementeren van de gemaakte afspraken. In deze situaties kan coaching worden ingezet. Speciaal hiervoor opgeleide coaches kunnen u in circa twee gesprekken ondersteunen met uw hulpvraag. Coaching vindt altijd plaats op neutraal terrein. Coaching kan individueel, alsook met meerdere personen.

In de media wordt buurtbemiddeling steeds vaker genoemd. Rechter en rechtsbijstand verwijzen door naar buurtbemiddeling en de landelijke website www.problemenmetjeburen.nl wordt goed bezocht. De meeste recente website www.overlastadvies.nl geeft buren die overlast ervaren een duidelijk advies over hun specifieke situatie.

Vragen of advies nodig? Neem contact op met Buurtbemiddeling Land Van Cuijk, coördinator Froukje Drent via telefoon (0485)700500, e-mail froukjedrent@sociom.nl, info@buurtbemiddelinglvc.nl, www.buurtbemiddelinglvc.nl.

Meer berichten