Vrijwilligersbeleid bekroond

Bibliotheekorganisatie BiblioPlus ontving uit handen van wethouder Willy Hendriks-Van Haren (gemeente Boxmeer) het NOV-keurmerk Goed geregeld! voor haar vrijwilligersbeleid. "Een mijlpaal voor ons en hopelijk een inspiratie voor collega-bibliotheken", aldus directeur-bestuurder Cyril Crutz.

Crutz: "Onze Bibliotheek heeft vorig jaar haar vrijwilligersbeleid vernieuwd en het behalen van het NOV-keurmerk is een kwaliteitsstempel." Het keurmerk wordt uitgegeven door de Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV), de belangenorganisatie voor vrijwilligerswerk in Nederland.

Op dit moment heeft naast BiblioPlus alleen Bibliotheek Den Haag (onderdeel van de gemeentelijke organisatie) het NOV-keurmerk. Voor de vele stichtingsbibliotheken in Nederland heeft BiblioPlus dus de primeur.

In het Land van Cuijk en Maasduinen zijn meer dan 450 mensen wekelijks als vrijwilliger voor hun bibliotheek actief. In de bibliotheekvestigingen, maar ook bijvoorbeeld als taalvrijwilliger of voorlezer in taalarme gezinnen. Ook op de 57 bibliotheken op basisscholen zijn veel ouders als vrijwilliger actief. Wethouder Willy Hendriks-Van Haren spreekt, namens het regionaal bestuurlijk overleg, haar waardering uit voor het behalen van het keurmerk. Hendriks: "Vrijwilligers spelen een belangrijke rol in het bibliotheekwerk en BiblioPlus laat zien dat ze dit goed organiseren. Dit geeft ons als gemeenten een zeker gevoel".

Crutz vult aan: "De inzet van vrijwilligers wordt wel eens als verkapte bezuiniging gezien, maar we verankeren de bibliotheek via onze vrijwilligers ook stevig met de lokale kernen. En nog belangrijker: Je inzetten voor de bibliotheek is heel dankbaar werk en ook gewoon erg leuk." Aandachtspunten zijn er natuurlijk ook. Zo is het voor BiblioPlus op dit moment een uitdaging om met elke vrijwilliger periodiek een voortgangsgesprek te voeren en dit vast te leggen. Crutz hierover: "Gezien de beperkte formatie zijn dit nu nog vooral gesprekken tijdens de inzet. We zoeken nog naar een structuur van voortgangsgesprekken die we ook waar kunnen maken. Belangrijkste vinden we echter dat onze vrijwilligers zich gezien en gewaardeerd voelen in de dagelijkse praktijk en dat is gelukkig het geval." Naast het vrijwilligerskeurmerk heeft BiblioPlus onlangs ook de certificeringsaudit van de cultuursector (CBCT) met succes doorlopen. Deze CBCT-certificering is een voorwaarde voor de samenwerkingsovereeenkomst die BiblioPlus heeft met de zeven gemeenten in haar werkgebied. Iedere vier jaar vindt er een toetsmoment plaats. De uitslag was helder; op alle onderdelen scoorde de bibliotheekorganisatie conform de normen en daarmee is BiblioPlus weer tot 2023 officieel gecertificeerd.

Meer berichten